Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 30 grudnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 30 grudnia 2019 r.

        

 

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 24 grudnia 2019 r. rozpatrzyło odwołanie od decyzji Burmistrza Szczuczyna nr KP.6733.3.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. ustalającej dla EMITEL S.A. lokalizację inwestycji celu publicznego polegająca na budowie obiektu telekomunikacyjnego nr TO208 Danowo K2, który składać się będzie z: wieży wolnostojącej o wysokości 44 m, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten sektorowych i radioliniowych, urządzeń sterujących u podstawy wieży i instalacji elektrycznej od złącza ZK w kierunku urządzeń odbiorcy, na działce nr 253 we wsi Bzury gm. Szczuczyn wyniku którego, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia sprzeciwu od niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od sprzeciwu od tej decyzji wynosi 100 zł. Strona może zwrócić się do sądu o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

                                                                                   Prezes SKO w Łomży

                                                                                      Anna Sadowska

Data powstania: poniedziałek, 30 gru 2019 11:08
Data opublikowania: poniedziałek, 30 gru 2019 11:10
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 502 razy