Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/72,73/2019 z dnia 14 października 2019 r.

SKO.433/72,73/2019

 

OBWIESZCZENIE

                                       Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 14 października 2019 r.

         

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 14 października 2019 r. rozpatrzyło odwołania od decyzji Burmistrza Stawisk z dnia 25 czerwca 2019 r., nr BI.6730.11.2015 ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego budynku usytuowanego na terenie działek nr 891/16 i 891/86 położonych w obrębie miasta Stawiski na cele uprawy pieczarek, w wyniku którego utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 500 zł. Strona może zwrócić się do sądu  o częściowe lub całkowite zwolnienie jej od kosztów sądowych i o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

Data powstania: poniedziałek, 14 paź 2019 15:08
Data opublikowania: poniedziałek, 14 paź 2019 15:09
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 586 razy