Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE SKO.433/72/73/2019 z dnia 1 października 2019 r.

Łomża, dnia 1 października 2019 r.

SKO.433/72/73/2019

ZAWIADOMIENIE
Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia odwołań  od decyzji Burmistrza Stawisk z dnia 25 czerwca 2019 r., nr BI.6730.11.2015 ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego budynku usytuowanego na terenie działek nr 891/16 i 891/86 położonych w obrębie miasta Stawiski przy ul. Smolniki na cele uprawy pieczarek do dnia 31 października 2019 r. ze względu na nadal występujące okoliczności z powodu których Kolegium nie może wydać decyzji drugoinstancyjnej.

 

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)  stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, jeżeli:

1)nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),

2)postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy ( przewlekłość).Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

Data powstania: środa, 2 paź 2019 00:36
Data opublikowania: środa, 2 paź 2019 00:37
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 525 razy