Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/100,101/2019 z dnia 27 września 2019 r.

SKO.433/100,101/2019

 

OBWIESZCZENIE

                                       Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 27 września 2019 r.

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 27 września 2019 r. rozpatrzyło odwołania od decyzji Wójta Gminy Sokoły nr I.6733.3.2019 z dnia 9 maja 2019 r. ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazu średniego ciśnienia w gminie Sokoły na działkach Nr 66/7, 161/2, 161/3 w obrębie Dworaki Staśki, działkach Nr 167/4, 173/1, 173/7, 173/9, 174/1, 174/2, 267/19, 267/20, 267/22, 267/25, 267/34, 7611, 92/1, 92/3, 279/1 obrębie Kruszewo Brodowo, działkach Nr 136, 132/1, 135/4, 16/2, 219/1, 22/3, 22/5 obrębie wsi Kruszewo Głąby, działkach Nr 31,57, 109, 104/2, 3011, 53/3, 5811, 58/2 obręb wsi Perki Lachy, działkach Nr 29, 32, 36, 85, 104, 120, 145, 170, 171, 172, 186, 193, 194, 195, 204, 209, 210, 215, 327, 113/1, 113/2, 113/4, 113/5, 114/1, 114/2, 114/3, 12/15, 129/2, 187/1, 189/1, 191/2, 199/1, 199/2, 199/4, 199/5, 199/6, 200/1, 200/2, 200/3, 201, 203/2, 208/1, 208/2, 30/1, 5/2, 6/4 obręb miejscowości Sokoły "M", działkach Nr 68, 76, 78, 80, 81, 85, 87, 92, 93, 94, 205, 206, 207, 216, 246, 249, 107/3, 113/1, 127/4, 184/5, 189/1, 20811, 210/2, 211/1, 211/2, 212/7, 212/8, 41/3, 77/2, 82/2,  84/2, 86/1, 86/2 obręb Sokoły "S” w wyniku którego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. nr 116.

Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Wpis sądowy od skargi na tę decyzję wynosi 500 zł. Strona może zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Termin otrzymania decyzji liczony jest od upływu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

Data powstania: piątek, 27 wrz 2019 14:35
Data opublikowania: piątek, 27 wrz 2019 14:36
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 610 razy