Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SKO.433/59/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

SKO.433/59/2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

 

 

 

Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga wraz z odpowiedzią na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 29 maja 2019 r., nr GP.6733.6.2019 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego na terenie części działek nr 2254, nr 2488/1 i 188/8 położonym w Zambrowie dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej została przekazana w dniu 23 sierpnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

Anna Sadowska

Prezes SKO w Łomży

 

Data powstania: piątek, 23 sie 2019 10:43
Data opublikowania: piątek, 23 sie 2019 10:44
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 551 razy