Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE z dnia 22 sierpnia 2019 r.

SKO.412/29/30/31/32/2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

 

            Zgodnie z art. 54 § 4 w związku z art. 33 § 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że sprzeciw wraz z odpowiedzią  na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży  dnia 29 lipca 2019 r., nr SKO.412/29/30/31/32/2019 uchylającą do ponownego rozpatrzenia zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Grajewo z dnia 5 lipca 2019 r. nr R.6220.15.2018 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 130, obręb Kacprowo, gm. Grajewo i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji został przekazany w dniu 22 sierpnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 

         Natomiast w świetle art. 33 § 1a ww. ustawy osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpieniu do postępowania.

 

                                                                                                

                                                                                              Anna Sadowska

                                                                                              Prezes SKO w Łomży

Data powstania: czwartek, 22 sie 2019 11:46
Data opublikowania: czwartek, 22 sie 2019 11:47
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 626 razy