Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje

Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium. W skład Zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie ( etatowi i pozaetatowi ).

Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:
1/ uchwalenie regulaminu organizacyjnego kolegium
2/ wybór członków komisji konkursowej
3/ przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium
4/ wybór kandydatów na prezesa kolegium
5/ podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

Data powstania: wtorek, 23 cze 2009 10:31
Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2009 10:32
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 7485 razy