Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu czerwcu 2015 r.

 

W miesiącu czerwcu 2015 r. wpłynęło 77 spraw.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

- podatki i opłaty lokalne – 8

- podatek akcyzowy –  0

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 3

- sprawy drogowe – 2

- gospodarka leśna - 1

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 1

- prawo wodne – 5

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 27

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 1

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 5

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 10

- pomoc społeczna – 8

- świadczenia rodzinne – 4

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 1

- uprawnienia do alimentów – 0

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość – 0

- w tym skargi na bezczynność - 0

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

Liczba skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku - 8

 

Data powstania: poniedziałek, 6 lip 2015 11:08
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2015 11:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2763 razy