Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu grudniu 2014 r.

 

Stan spraw w miesiącu grudniu 2014 r.

W miesiącu grudniu 2014 r. wpłynęło 83 sprawy.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

- podatki i opłaty lokalne – 25

- podatek akcyzowy –  1

- egzekucja administracyjna – 2

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 7

- sprawy drogowe – 1

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 1

- prawo wodne – 1

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 4

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7

- gospodarka nieruchomościami – 4

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 5

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 6

- pomoc społeczna – 4

- świadczenia rodzinne – 11

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 2

- uprawnienia do alimentów – 0

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość – 1

- w tym skargi na bezczynność - 0

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 2

 

Data powstania: środa, 7 sty 2015 12:31
Data opublikowania: środa, 7 sty 2015 12:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2617 razy