Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu lipcu 2014 r.

 

W miesiącu lipcu 2014 r. wpłynęły 52 sprawy.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

- podatki i opłaty lokalne –2

- podatek akcyzowy –  0

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 0

- sprawy drogowe – 1

- gospodarka leśna - 1

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  0

- prawo wodne – 3

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 5

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 0

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 3

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 8

- pomoc społeczna – 1

- świadczenia rodzinne – 25

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów – 1

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość – 0

- w tym skargi na bezczynność - 2

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 11

 

Data powstania: czwartek, 7 sie 2014 12:48
Data opublikowania: czwartek, 7 sie 2014 12:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3136 razy