Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu czerwiec 2014 r.

 

Stan spraw w miesiącu czerwiec 2014 r.

W miesiącu czerwiec 2014 r. wpłynęło 62 sprawy.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

- podatki i opłaty lokalne –13

- podatek akcyzowy –  0

- egzekucja administracyjna – 1

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 2

- sprawy drogowe – 1

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  1

- prawo wodne – 3

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 5

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 3

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 1

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 3

- pomoc społeczna – 3

- świadczenia rodzinne – 22

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 3

- uprawnienia do alimentów – 0

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 1

- spory o właściwość – 0

- skarga na bezczynność - 0

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 10

 

Data powstania: wtorek, 1 lip 2014 10:34
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2014 10:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2976 razy