Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu maju 2014 r.

 

W miesiącu maju 2014 r. wpłynęło 47 spraw.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

- podatki i opłaty lokalne –3

- podatek akcyzowy –  0

- egzekucja administracyjna – 1

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 3

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 1

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  0

- prawo wodne – 1

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 7

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 6

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 0

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 8

- pomoc społeczna – 7

- świadczenia rodzinne – 1

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 4

- uprawnienia do alimentów – 1

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość – 0

- skarga na bezczynność - 1

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 6

 

Data powstania: wtorek, 3 cze 2014 11:20
Data opublikowania: wtorek, 3 cze 2014 11:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3449 razy