Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu kwietniu 2014 r.

W miesiącu marcu 2014 r. wpłynęło 56 spraw.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

- podatki i opłaty lokalne – 4

- podatek akcyzowy –  0

- egzekucja administracyjna – 1

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 2

- sprawy drogowe – 2

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  0

- prawo wodne – 3

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 10

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 2

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 1

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 5

- pomoc społeczna – 11

- świadczenia rodzinne – 7

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 3

- uprawnienia do alimentów – 0

- dodatki mieszkaniowe – 3

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 2

- spory o właściwość – 0

- skarga na bezczynność - 1

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 11

 

Data powstania: poniedziałek, 5 maj 2014 13:19
Data opublikowania: poniedziałek, 5 maj 2014 13:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4053 razy