Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu styczniu 2014 r.

W miesiącu styczniu 2014 r. wpłynęło 198 spraw.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 114

- podatek akcyzowy –  0

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 0

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  1

- prawo wodne – 4

-ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie   porządku i czystości w gminach – 8

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3

- gospodarka nieruchomościami – 28

- prawo geologiczne i górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 3

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 10

- pomoc społeczna – 8

- świadczenia rodzinne – 15

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 4

- uprawnienia do alimentów – 0

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

- skargi na bezczynność - 0

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

 

 

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku - 16

Data powstania: środa, 5 lut 2014 11:50
Data opublikowania: środa, 5 lut 2014 11:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4468 razy