Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu wrześniu 2013 r.

            W miesiącu wrześniu 2013 r. wpłynęło 99 spraw.

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 6

- podatek akcyzowy –  2

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 5

- sprawy drogowe – 2

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  0

- prawo wodne – 5

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 4

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 9

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 2

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 14

- pomoc społeczna – 6

- świadczenia rodzinne – 40

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów – 0

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 1

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 1

- spory o właściwość - 0

- skargi na bezczynność - 1

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

 

 

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  25

Data powstania: czwartek, 3 paź 2013 11:56
Data opublikowania: czwartek, 3 paź 2013 11:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4241 razy