Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu sierpniu 2013 r.

 

Stan spraw w miesiącu sierpniu 2013 r.

 

            W miesiącu sierpniu 2013 r. wpłynęło 206 spraw.

 

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 2

- podatek akcyzowy –  4

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 4

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  0

- prawo wodne – 2

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 9

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 12

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 6

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 13

- pomoc społeczna – 3

- świadczenia rodzinne – 78

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów – 2

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 69

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

- skargi na bezczynność - 1

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność

- umorzenie spraw

- pomoc społeczna

- sprawy z zakresu informacji publicznej

 

 

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  21

Data powstania: poniedziałek, 16 wrz 2013 13:48
Data opublikowania: poniedziałek, 16 wrz 2013 13:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4450 razy