Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu maju 2013 r.

 

            W miesiącu maju 2013 r. wpłynęło 89 spraw.

 

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 2

- podatek akcyzowy – 

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 4

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych –  1

- prawo wodne – 0

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 24

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1

- gospodarka nieruchomościami – 4

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 0

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 21

- pomoc społeczna – 5

- świadczenia rodzinne – 15

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów – 5

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 5

- ubezpieczenie rolników – 1

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 1

- umorzenie spraw - 0

- pomoc społeczna - 5

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  10

Data powstania: środa, 5 cze 2013 09:52
Data opublikowania: środa, 5 cze 2013 09:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4339 razy