Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu kwietniu 2013 r.

            W miesiącu kwietniu 2013 r. wpłynęło 67 spraw.

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 6

- podatek akcyzowy – 1

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 6

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna - 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 10

- prawo wodne – 2

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 4

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0

- gospodarka nieruchomościami – 4

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 3

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 7

- pomoc społeczna – 9

- świadczenia rodzinne – 9

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 0

- uprawnienia do alimentów – 2

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 1

- ubezpieczenie rolników – 1

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 0

- umorzenie spraw - 0

- pomoc społeczna - 9

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

 

 

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  16

Data powstania: czwartek, 9 maj 2013 14:26
Data opublikowania: czwartek, 9 maj 2013 14:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4895 razy