Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu listopadzie 2012 r.

 

Stan spraw w miesiącu listopadzie 2012 r.

 

            W miesiącu listopadzie 2012 r. wpłynęło 114 sprawy.

 

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 3

- podatek akcyzowy – 0

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 1

- sprawy drogowe – 1

- gospodarka leśna - 1

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 0

- prawo wodne – 7

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 5

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 37

- gospodarka nieruchomościami – 1

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 2

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 10

- pomoc społeczna – 14

- świadczenia rodzinne – 21

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 3

- uprawnienia do alimentów – 3

- dodatki mieszkaniowe – 1

- oświata – 3

- ubezpieczenie rolników – 1

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 0

- umorzenie spraw - 0

- pomoc społeczna - 13

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

Data powstania: czwartek, 6 gru 2012 12:26
Data opublikowania: czwartek, 6 gru 2012 12:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4592 razy