Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu wrześniu 2012 r.

      W miesiącu wrześniu 2012 r. wpłynęło 121 spraw.

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 11

- podatek akcyzowy – 3

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 2

- sprawy drogowe – 0

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 1

- prawo wodne – 2

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 5

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 4

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 51

- gospodarka nieruchomościami – 1

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 2

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 15

- pomoc społeczna – 4

- świadczenia rodzinne – 13

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 4

- uprawnienia do alimentów – 1

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 1

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 1

  

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 0

- umorzenie sprawy – 0

- pomoc społeczna - 4

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  5

Data powstania: wtorek, 2 paź 2012 13:34
Data opublikowania: wtorek, 2 paź 2012 13:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4907 razy