Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan spraw w miesiącu sierpniu 2012 r.

 

Stan spraw w miesiącu sierpniu 2012 r.

 

            W miesiącu sierpniu 2012 r. wpłynęło 98 spraw.

 

 

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 9

- podatek akcyzowy – 6

- egzekucja administracyjna – 2

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 3

- sprawy drogowe – 1

- ochrona gruntów rolnych i leśnych – 2

- prawo wodne – 3

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 4

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 28

- gospodarka nieruchomościami – 5

- prawo geologiczne o górnicze – 0

- geodezja i kartografia – 1

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 8

- pomoc społeczna – 8

- świadczenia rodzinne – 13

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 2

- uprawnienia do alimentów –  1

- dodatki mieszkaniowe – 2

- oświata – 0

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność – 0

- umorzenie sprawy – 0

- pomoc społeczna - 8

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

 

Liczba skarg do WSA w Białymstoku -  8

Data powstania: środa, 5 wrz 2012 14:14
Data opublikowania: środa, 5 wrz 2012 14:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4681 razy