Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Stan załatwionych spraw w miesiącu styczniu 2012 r.

W miesiącu styczniu 2012 r. wpłynęło 185 spraw.

Rodzaje rozpatrywanych spraw:

 

- podatki i opłaty lokalne – 99

- podatek akcyzowy – 0

- egzekucja administracyjna – 0

- rejestracja samochodów, praw jazdy – 3

- sprawy drogowe – 0

- gospodarka leśna – 0

- prawo wodne – 7

- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt, gospodarki odpadami, utrzymanie porządku i czystości w gminach – 1

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu –  1

- działalność gospodarcza – 0

- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8

- gospodarka nieruchomościami – 2

- prawo geologiczne o górnicze – 1

- geodezja i kartografia - 2

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 12

- pomoc społeczna – 12

- świadczenia rodzinne –  28

- postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 4

- uprawnienia do alimentów –  4

- dodatki mieszkaniowe – 0

- oświata – 1

- ubezpieczenie rolników – 0

- informacja publiczna – 0

- spory o właściwość - 0

 

 

Z przyśpieszenia załatwiane są sprawy:

 

- skargi na bezczynność - 2

- umorzenie sprawy - 0

- pomoc społeczna - 12

- sprawy z zakresu informacji publicznej – 0

Data powstania: środa, 1 lut 2012 14:16
Data opublikowania: środa, 1 lut 2012 14:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 11:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 5111 razy